list

menu

close

DMYTRUK – Kabanosy

mute
view on vimeo
DMYTRUK – Kabanosy

Director: Evgeniy Krasulya

DOP: Evgeniy Usanov

Agency: Banda agency

Client: Kabanosy

next prev pause play